New Materials, New Technologies and Robotics

 

***************************

NEUROCOMPUTING, Proceedings of the ECPD International Summer Computer School (1990), ECPD, Belgrade;

Sedmak, S., Sedmak, A., Ružić, D., (1992), RELIABILITY AND STRUCTURAL INTEGRITY OF ADVENCED MATERIALS, VOL. 1-2, ECPD, Beograd.

PROCEEDINGS – THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1995), Belgrade, ECPD;

      

***************************  

PROCEEDINGS – THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1996), ECPD, Belgrade;

PROCEEDINGS – THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1997), ECPD, Belgrade;

PROCEEDINGS – THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1998), ECPD, Belgrade;

         

***************************

EXPLOTATIVE CRACKS ON THE VESSELS AND TANKS UNDER THE PRESSURE, (1998), ECPD Belgrade;

 

***************************

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorske disertacije i Izveštaji o oceni disertacija Aleksandra Plavšina pod naslovom „Uticaj aktuelne ekonomske diplomatije Republike Srbije na izvoz i strane investicije i njeno moguće unapređenje“; Aleksandra Weisnera pod naslovom „Primarna i sekundarna prevencija oružanog nasilja adolescenata u Srbiji“ i Novaka Lučića pod naslovom „Analiza i ocjena stranih direktnih investicija u Makedoniji sa projekcijama dugoročnog razvoja“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 12.9.2017. godine.
Tab content 2

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Monday the 25th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia