IZVEŠTAJ - ECPD MEÐUNARODNA LETNJA ŠKOLA ULTRAZVUK U REPRODUKTIVNOJ MEDICINI - Hotel „Cattaro“ - Kotor, 29. septembar - 1. oktobar 2023. godine

 

ECPD MEÐUNARODNA LETNJA ŠKOLA

ULTRAZVUK
U REPRODUKTIVNOJ MEDICINI

 

(Hotel „Cattaro“ - Kotor, 29. septembar - 1. oktobar 2023. godine)

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizovao je Međunarodnu letnju školu „Ultrazvuk u reproduktivnoj medicini“, koja je održana od 29. septembra do 1. oktobra 2023. godine u Hotelu „Cattaro“ u Kotoru.

Cilj ove edukacije je bio inovacija znanja u oblasti obstetričkog i ginekološkog ultrazvuka i doprinos njegovoj što bezbednijoj i efektivnijoj primeni – pre svega kao značajnog dijagnostičkog postupka u reproduktivnoj medicini.

Ko-direktori Škole su bili prof. dr Snežana Rakić, profesor ECPD Univerziteta za mir UN i prof. dr Vesna Kopitović, Specijalna ginekološka bolnica „Ferona“, Novi Sad. Predavanja su održali i: prof. dr Slaviša Stanišić, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, Potpredsednik Ginekološko akušerske sekcije Srpskog Lekarskog drustva; prof. dr Dejan Filimonović, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd; prof. dr Svetlana Janković, Načelnica odeljenja porodilišta, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd; prof. dr Aleksandar Jurišić, Načelnik Odeljenja za ultrazvučnu i rentgen dijagnostiku, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd; prof. dr Aleksandra Novakov Mikić, Poliklinika „Novakov i sar.“, Novi Sad; doc. dr Stevan Milatović, Klinika za ginekologiju i akušerstvo - Klinički centar Vojvodine, Novi Sad i drugi eksperti iz ove oblasti.

Škola je međunarodno i nacionalno akreditovana. Od strane Zdravstvenog saveta Srbije Program je akreditovan kao Nacionalni seminar 1. kategorije sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike. Akreditacioni broj А-1-914/23.

 

 

STUDIES

Announcement

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes