Upravo uspešno završena X JUBILARNA ECPD MEÐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI SA GLAVNOM TEMOM FORENZIČKI I RODNI ASPEKTI BOLESTI ZAVISNOSTI (Kotor – Hotel „Cattaro“, 15–17. jun 2

 

 

PROGRAM (.pdf)

PRESS:

Izvor: PORTAL ANALITIKA
http://portalanalitika.me/clanak/304656/pocela-ecpd-medunarodna-specijalisticka-skola-o-bolestima-zavisnosti

Izvor: DAN
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=650885&datum=2018-06-18

 

U Kotoru je upravo uspešno završena X Jubilarna ECPD Međunarodna specijalistička škola „Savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti”.

Škola je održana pod rukovodstvom Prof. dr Slavice Đukić Dejanović, Ministra u Vladi Republike Srbije i profesora ECPD Univerziteta za mir UN. Kodirektor Škole je bio Prof. dr Zoran Zoričić, Direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti i Predsednik Hrvatskog saveza KLA. U radu su učestvovali istaknuti psihijatri i eksperti iz iz svih zemalja Jugoistočne Evrope: Prof. dr Nebojša Kavarić, Regionalni koordinator ECPD za zdravstvene i ekološke studije, Prof. dr Petar Nastasić, Univerzitet u Beogradu, specijalni savetnik ECPD UPUN, Prof. dr Tia Žarković Palijan, Voditeljica Odseka za forenzičku psihijatriju, Neuropsihijatrijska bolnica „Dr Ivan Barbot“ Popovača, Hrvatska, Prof. dr Aleksandra Dickov, Načelnica Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za psihijatriju KC Vojvodine, Prof. dr Mirjana Jovanović, Načelnik Odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju, KC Kragujevac, Prof. dr Liljana Ignjatova, Načelnik Centra za prevenciju i tretman zloupotrebe i zavisnosti od droga i drugih psihoaktivnih supstanci, Psihijatrijska bolnica Skoplje, Prim. dr Anto Orešković, Potpredsednik Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti i drugi.

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, ovu Školu organizovali su okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih nauka, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN) i Hrvatskim liječničkim zborom – Društvo za alkoholizam i druge ovisnosti.

Cilj Škole je bio da polaznike - lekare, pedagoge, psihologe, pravnike, socijalne radnike i druge stručnjake, upozna sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, lečenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti.

Glavne teme ovogodišnje Škole su bile:

(I) Kreiranje politike u zdravstvu i odnos prema bolestima zavisnosti;

(II) Polna i rodna dimenzija bolesti zavisnosti i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (biološki, psihološki i kulturološki aspekti);

(III) Forenzički značaj zavisnosti

(IV) Veštačenje poremećaja povezanih sa drogama

(V) Zločin i kazna i pravo na lečenje - iskustva u regionu;

(VI) Zavisnost od sadržaja Facebook-a;

(VII) Faktori rizika i posledice prekomerne upotrebe interneta

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja tokom rada Škole, polaznici su dobili međunarodno validan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir UN.

 

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes