II ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA ULTRAZVUK U REPRODUKTIVNOJ MEDICINI - Hotel „Cattaro“ - Kotor, 5 - 7. april 2024. godine

 

 

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u saradnji sa ECPD Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu, u okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti biomedicinskih i medicinskih nauka, organizuje

 

II ECPD MEĐUNARODNU ŠKOLU

ULTRAZVUK
U REPRODUKTIVNOJ
MEDICINI

(Hotel „Cattaro“ - Kotor, 5 - 7. april 2024. godine)

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da uzmete učešće u radu II ECPD Međunarodne škole „Ultrazvuk u reproduktivnoj medicini“.

Ultrazvučna dijagnostika je nezamenljiv dijagnostički parametar kako u ginekologiji, tako i u perinatologiji, koja obuhvata ne samo dijagnostičke procedure, već i mogućnost terapijskog ultrazvuka u ovim oblastima. Polazeći od značaja i široke primene ultrazvučne dijagnostike u ginekološko-akušerskoj kliničkoj praksi, kao i potrebe za kontinuiranom edukacijom lekara u ovoj oblasti, cilj ove edukacije je inovacija znanja u oblasti kako obstetričkog tako i ginekološkog ultrazvuka i doprinos njegovoj što bezbednijoj i efektivnijoj primeni kao značajnog dijagnostičkog postupka u reproduktivnoj medicini.

Škola je međunarodno i nacionalno akreditovana. Od strane Zdravstvenog saveta Srbije Program je akreditovan kao Nacionalni seminar 1. kategorije sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike. Akreditacioni broj Škole je А-1-914/23.

Ko-direktori Škole su prof. dr Vesna Kopitović, Specijalna ginekološka bolnica „Ferona“, Novi Sad, i prof. dr Snežana Rakić, Opšta bolnica Acibadem Bel Medic, Beograd.

 

Program

Program obuhvata sledeće glavne teme:

Ÿ   Značaj i dometi ultrasonografije u reproduktivnoj medicini

Ÿ   Savremene mogućnosti za primenu doppler i color doppler ultrazvuka u obstetriciji

Ÿ   Značaj i tehnike morfološkog ultrazvuka u trudnoći

Ÿ   Fetalna ehokardiografija

Ÿ   Tumačenje nalaza – najčešće dileme i izazovi za evaluaciju u primeni ultrazvuka

Ÿ   Prikaz tehničkih karakteristika i mogućnosti za primenu savremenih color doppler aparata i druge teme.

ECPD Univerziteta za mir UN obezbeđuje polaznicima Škole odgovarajuću literaturu i nastavni materijal, potreban za efektivno praćenje nastave.

 

Predavači

Predavači su istaknuti stručnjaci sa višegodišnjim kliničkim iskustvom u primeni ultrasonografije i predavači na inter-univerzitetskoj Ian Donald školi za primenu ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu:

Ÿ     Prof. dr Vesna Kopitović, Specijalna ginekološka bolnica „Ferona“ Novi Sad

Ÿ     Prof. dr Snežana Rakić, Opšta bolnica Acibadem Bel Medic, Beograd

Ÿ     Prof. dr Snežana Crnogorac, šef Katedre za ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Predsednik i predavač u Inter-univerzitetskoj školi ultrazvuka Ian Donald za Crnu Goru

Ÿ     Prof. dr Slaviša Stanišić, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, Potpredsednik Ginekološko akušerske sekcije Srpskog Lekarskog društva

Ÿ     Prof. dr Željko Miković, Direktor Ginekološko-akušerske klinike “Narodni Front”, Beograd

Ÿ     Prof. dr Olivera Kontić Vučinić, Predsednica Ginekološko akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS, Beograd

Ÿ     Prof. dr Dejan Filimonović, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd

Ÿ     Prof. dr Aleksandar Jurišić, Načelnik Odeljenja za ultrazvučnu i rentgen dijagnostiku, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd

Ÿ     Prof. dr Svetlana Janković Ražnatović, Načelnica odeljenja porodilišta, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni Front“, Beograd

Ÿ     Prof. dr Ljiljana Mirković, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Beograd

Ÿ     Prof. dr Jelena Stamenković Dukanac, Šef odeljenja za visokorizične trudnoće, Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKCS

Ÿ     Prof. dr Vesna Ećim, Načelnica Klinike za ginekologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Banja Luka

Ÿ     Prof. dr Siniša Stojić, Opšta bolnica Medi Group, Novi Sad

Ÿ     Prof. dr Aleksandra Novakov Mikić, Poliklinika „Novakov i sar.“, Novi Sad

Ÿ     Doc. dr Stevan Milatović, Klinika za ginekologiju i akušerstvo - Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

 

Certifikat

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i veština, polaznici Škole dobijaju međunarodno i nacionalno validan Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

Prijava za učešće i kotizacija

Kotizacija za učešće u radu Škole iznosi 390 EUR (dinarski ekvivalent).

Prijavu dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, 11000 Beograd, tel: +381 11 3246 041; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.ecpd.org.rs

 

Smeštaj za učesnike

Za učesnike Škole na raspolaganju je mogućnost smeštaja u Hotelu „Cattaro” u Kotoru (www.cattarohotel.com, tel: +382 32 311 000), u kojem se Škola i održava, po beneficiranim cenama na bazi noćenja sa doručkom:

Ÿ     169 EUR po danu za smeštaj u jednokrevetnim sobama i

Ÿ     189 EUR po danu za smeštaj u dvokrevetnim sobama (za dve osobe).

Uz ovaj poziv prilažemo i Obrazac za rezervaciju smeštaja u navedenom Hotelu.

 

Program, Application Form, Accommodation

(.pdf – download and digitally fill out marked fields)

 

Program, aplikaciona forma, smeštaj

(.pdf – preuzmite i digitalno popunite označena polja)

 

 

 

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes