VII ECPD MEÐUNARODNU SPECIJALISTIČKU ŠKOLU - SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI, Kotor, 29 – 31. maj 2015

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih nauka, organizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore

 

VII ECPD MEÐUNARODNU SPECIJALISTIČKU ŠKOLU

SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI

(Kotor, 29 – 31. maj 2015)

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizuje ovu Školu sa ciljem da okupi stručnjake različitih profila  lekare, pedagoge, psihologe, pravnike, socijalne radnike i druge stručnjake, omogući razmenu iskustva i upoznavanje sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, lečenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti.

Bolesti zavisnosti pripadaju grupi najčešćih bolesti savremenog čoveka. Podaci ukazuju na njihovu široku rasprostranjenost u opštoj populaciji, koja u nekim sredinama ima epidemijske razmere. Alkoholizam je bolest na trećem mestu po učestalosti, odmah posle kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Narkomanija i upotreba duvana, a naročito kombinovana upotreba više supstanci, predstavlja sve veći problem, naročito među mladima. Sve je češća upotreba i takozvanih sintetičkih droga, veštački proizvedenih supstanci sa farmakološkim svojstvima koja izazivaju specifično dejstvo i proizvode efekte slične prirodnim drogama. Bolesti zavisnosti direktno ili indirektno utiču na sve faze životnog ciklusa pojedinaca i porodice, onemogućavajući funkcionisanje čoveka u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i socijalnoj sferi. I društvo u celini snosi brojne posledice zbog zloupotrebe i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.

 

Kodirektori Škole su istaknuti neuropsihijatri prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Predsednik Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije i direktor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu, prof. dr Petar Nastasić, Predsednik sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog lekarskog društva i prof. dr Zoran Zoričić, Direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti i Predsednik Hrvatskog saveza KLA.

 

REGISTRACIJA - SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI 2015 (.pdf)

 

PROGRAM - SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI 2015 (.pdf)

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Jete Rukiqi pod naslovom „International Organizations and Their Role in the Western Balkans: Key Study Kosovo“ i doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Fazli Mehmet Gökgöza pod naslovom „The Process of Interest Representation in Brussels: Lobbying for Turkish RTDI Interests” stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da će se javna odbrana master teze Marka Kovačevića pod naslovom „Kaizen i primena Kaizena u građevinarstvu na konkretnom primeru preduzeća: GP „Kovačević“ održati 23.12.2016. u 11,00h i magistarske teze Radmile Mihić pod naslovom „Unapređenje efikasnosti javnih investicija s posebnim osvrtom na javno-privatno partnerstvo u Republici Srpskoj“” održati 23.12.2016. u 13,00h u ECPD, Beograd, Terazije 41.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Thursday the 30th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia