VII ECPD MEÐUNARODNU SPECIJALISTIČKU ŠKOLU - SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI, Kotor, 29 – 31. maj 2015

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih nauka, organizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore

 

VII ECPD MEÐUNARODNU SPECIJALISTIČKU ŠKOLU

SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI

(Kotor, 29 – 31. maj 2015)

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizuje ovu Školu sa ciljem da okupi stručnjake različitih profila  lekare, pedagoge, psihologe, pravnike, socijalne radnike i druge stručnjake, omogući razmenu iskustva i upoznavanje sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, lečenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti.

Bolesti zavisnosti pripadaju grupi najčešćih bolesti savremenog čoveka. Podaci ukazuju na njihovu široku rasprostranjenost u opštoj populaciji, koja u nekim sredinama ima epidemijske razmere. Alkoholizam je bolest na trećem mestu po učestalosti, odmah posle kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Narkomanija i upotreba duvana, a naročito kombinovana upotreba više supstanci, predstavlja sve veći problem, naročito među mladima. Sve je češća upotreba i takozvanih sintetičkih droga, veštački proizvedenih supstanci sa farmakološkim svojstvima koja izazivaju specifično dejstvo i proizvode efekte slične prirodnim drogama. Bolesti zavisnosti direktno ili indirektno utiču na sve faze životnog ciklusa pojedinaca i porodice, onemogućavajući funkcionisanje čoveka u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i socijalnoj sferi. I društvo u celini snosi brojne posledice zbog zloupotrebe i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.

 

Kodirektori Škole su istaknuti neuropsihijatri prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Predsednik Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije i direktor Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu, prof. dr Petar Nastasić, Predsednik sekcije za bolesti zavisnosti Srpskog lekarskog društva i prof. dr Zoran Zoričić, Direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti i Predsednik Hrvatskog saveza KLA.

 

REGISTRACIJA - SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI 2015 (.pdf)

 

PROGRAM - SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI 2015 (.pdf)

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes