IZVEŠTAJ - o održanom Seminaru Porodične psihoterapije 2023

   

 

III ECPD MEÐUNARODNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR
SISTEMSKE PORODIČNE PSIHOTERAPIJE
SA GLAVNOM TEMOM

Porodične intervencije
u razliČitim aspektima života porodice

(Beograd, 18 – 21. septembar 2023. godine)

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizovao je od 18–21. septembra 2023. godine u Beogradu III ECPD Međunarodni specijalistički seminar sistemske porodične psihoterapije sa glavnom temomPorodične intervencije u različitim aspektima života porodice“. U okviru Seminara je kao tematski modul održan Program „Vršnjačko i porodično nasilje" (20 i 21. septembar 2023. godine). ECPD Univerziteta za mir UN organizovao je ovaj Seminar sa ciljem da fokus usmeri na probleme savremene porodice i šire društvene zajednice povezane sa bolestima zavisnosti, agresivnošću i nasiljem, fenomenima koji poprimaju zabrinjavajući trend u savremenom svetu, edukacija stručnjaka kroz predavanja, radionice i primere dobre prakse iz regiona, kao i senzibilizacija javnosti za ovu problematiku.

Direktor programa sistemske porodične psihoterapije bila je prof. dr Mila Goldner Vukov, član Kraljevskog Psihijatrijskog Koledža Australije i Novog Zelanda i jedan od utemeljivača porodične psihoterapije na prostorima Jugoistočne Evrope, a ko-direktori programa posvećenog prevenciji nasilja prof. dr Zoran Zoričić, rukovodilac Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za ovisnosti, KBC “Sestre Milosrdnice”, Zagreb i prof. dr Petar Nastasić, profesor ECPD Univerziteta za mir UN. Predavanja su održali i: prof. dr Nevena Čalovska Hercog, psihijatar i psihoterapeut, Generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, prof. dr Verica Jovanović, Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, prof. dr Vladimir Diligenski, Upravnik Klinike za psihijatriju KBC „Dr Dragiša Mišović“, Beograd, dr Snežana Mijalković, mr sci. med, ECP, psihijatar, psiho-onkolog i psihoterapeut, doc. dr Erik Brezovec, Sveučilište u Zagrebu i drugi eksperti.

Učešće u radu Seminara uzeli su stručnjaci različitih profila - lekari, psiholozi, socijalni radnici, specijalni pedagozi, pravnici i drugi stručnjaci iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Australije i drugih zemalja. 

Seminar je međunarodno i nacionalno akreditovan. Od strane Zdravstvenog saveta Srbije Seminar je akreditovan kao Nacionalni seminar 1. kategorije sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike (Akreditacioni broj А-1-304/23).

 

STUDIES

Announcement

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes