Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorske disertacije i Izveštaji o oceni disertacija Gabriele Delove Jovanove pod naslovom „Macedonian Foreign Policy and Diplomacy: 1991-2016 Anatomy of Small States Diplomacy and Future Perspective” i Jova Lojanice pod naslovom “Strategija povećanja efektivnosti organizacije primenom međunarodnih standarda sistema kvaliteta“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorske disertacije i Izveštaji o oceni disertacija Gabriele Delove Jovanove pod naslovom „Macedonian Foreign Policy and Diplomacy: 1991-2016 Anatomy of Small States Diplomacy and Future Perspective” i Jova Lojanice pod naslovom “Strategija povećanja efektivnosti organizacije primenom međunarodnih standarda sistema kvaliteta“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.
FreshJoomlaTemplates.com

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Sunday the 23rd. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia