Events / Announcement

ECPD News -

STUDIES

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Saše Zejaka pod naslovom „Uticaj pandemije COVID-19 na međunarodnu ekonomiju i bezbjednost: iskustva i smjernice za brzo i efikasno reagovanje na pandemijske izazove u budućnosti” stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 20.10.2020. godine.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes