STUDIES

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija raspisuje Konkurs za izbor višeg predavača za oblast Hiperbarična i podvodna medicina. Uslovi: relevantan broj naučnih radova iz naučne oblasti za koju se bira. Uz pismenu prijavu kandidat prilaže: CV, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu. Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 15.8.2022. godine.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes