STUDIES

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) raspisuje Konkurs za izbor vanrednog profesora za naučnu oblast Žurnalistika. Uslovi: naučni stepen doktorat nauka iz naučne oblasti za koju se bira i odgovarajući naučni radovi. Uz pismenu prijavu kandidat prilaže: CV, izvod iz matične knjige rođenih, diplome o magistraturi i doktoratu, doktorsku disertaciju i integralni spisak naučnih radova − ECPD, Beograd, Terazije 41, u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes