VII ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA Miločer, 6 – 10 jul 2015

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN),  Svetskom federacijom za srce (WHF) i Evropskom asocijacijom za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR), organizuje

 

VII ECPD MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU

O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA

SA GLAVNOM TEMOM

KONTROLA FAKTORA RIZIKA, DIJAGNOSTIKA I

TRETMAN KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

(Miločer, 6. – 10. jul 2015.)

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da učestvujete u radu VII ECPD Međunarodne letnje škole o kardiovaskularnim bolestima (nadalje: Škola).

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) već tradicionalno organizuje ovu letnju Školu sa ciljem da unapredi znanje pružalaca usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalista kardiologije i drugih specijalnosti u oblasti najnovijih tehnoloških i naučnih dostignuća, smernica za prevenciju i lečenje kardiovaskularnih bolesti. Tokom jednonedeljnog Programa razmatraće se najnovija istraživanja, tehnološka dostignuća, studije slučaja, kao i smernice i savremene mogućnosti prevencije, ranog otkrivanja i tretmana kardiovaskularnih bolesti. Škola je namenjena lekarima primarne zdravstvene zaštite i specijalistima (kardiolozi, endrokrinolozi, internisti, pedijatri i drugi).

 

Kodirektori Škole su prof. dr Nathan D. Wong, Univerzitet Kalifornija, Irvine, SAD i akademik prof. dr Miodrag Ostojić, SANU, Beograd. Generalni sekretar Škole je prof. dr Duško Vulić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci.

 

 

Škola je akreditovana od strane European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) sa 23 boda KME za učesnike.

 

Neophodnost i opravdanost ove edukacije potvrđuje činjenica da, uprkos smernicama za lečenje akutnog koronarnog sindroma, srčane slabosti, atrijalne fibrilacije i prevencije kardiovaskularnih bolesti, mnogi pacijenti, posebno u regionu Jugoistočne Evrope, ostaju neadekvatno tretirani kada je reč o faktorima rizika akutnog koronarnog sindroma, srčanoj slabosti ili atrijalnoj fibrilaciji i pridržavanje tretmana nije optimalno. Najnovija istraživanja iz EUROSPIRE III i EUROASPIRE IV pokazuju da mnoge osobe sa preegzistirajućom koronarnom bolešću nisu na preporučenoj terapiji i postaju značajne razlike u obrascima tretmana između regiona, čak i u okviru ograničenih geografskih regiona kao što je region Jugoistočne Evrope. Podaci često pokazuju da i pored toga što tretman individualnih faktora rizika može biti adekvatan, kombinovani tretman i postignuti cilj kod multiplih faktora rizika, kao što su LDL-C, krvni pritisak i nivo Alc zajedno sa dijabetesom, često je nedovoljan i zahteva implementaciju sistemskih napora usmerenih na sve faktore rizika u primarnoj i u sekundarnoj prevenciji.

 

REGISTRACIJA - KONTROLA FAKTORA RIZIKA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN KARDIOVASKULARNIH BOLESTI 2015 (.pdf)

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes