ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI KURS - PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU, Beograd, 1−5. jun 2015

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Univerzitetom u Kragujevcu i Univerzitetom u Bradfordu organizuje

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI KURS

PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU

(Beograd, 1−5. jun 2015)

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da učestvujete u radu ovog Specijalističkog kursa (nadalje: Kurs), koji je posvećen izuzetno aktuelnoj problematici i unapređenju znanja u oblasti pripreme, planiranja, evaluacije, implementacije i upravljanja projektima u zdravstvu. Razvoj zdravstvenog sektora je od suštinskog značaja za društveno-ekonomski napredak zemlje, budući da su zdravlje i blagostanje neophodni za formiranje i očuvanje ljudskog kapitala. Strateški ciljevi ekonomskog rasta i razvoja ljudskih resursa neraskidivo su povezani sa zdravom nacijom.

 

 

Tehnička i finansijska pomoć zemljama Jugo-Istočne Evrope u prošlosti je uglavnom bila ograničena na makroekonomsku stabilizaciju, ekonomsko restrukturiranje i platnobilansnu podršku u cilju ostvarivanja dugoročnog ekonomskog rasta i razvoja.

Održiv ekonomski rast zavisi od povećanja efikasnih investicija, posebno javnih. Javne investicije u projekte, glavni instrument rasta i razvoja, smanjene su u mnogim istočnoevropskim zemljama. Nepostojanje kvalitetnih studija izvodljivosti projekata imalo je za posledicu i izostanak finansiranja od strane međunarodnih finansijskih agencija, kao što su Svetska banka (IBRD), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB) i druge.

Efektivan program javnih investicija u velikoj meri zavisi od sposobnosti javnog sektora da, radi ostvarenja nacionalnih i sektorskih ciljeva i prioriteta, identifikuje i formuliše projekte koji su u tehničkom, ekonomskom, finansijskom, ekološkom i upravljačkom smislu odgovarajući. Ovaj specijalistički program osmišljen je tako da unapredi sposobnost izrade projektnih planova i studija, što bi projektima omogućilo privlačenje sredstava međunarodnih finansijskih agencija.

 

Ko-direktori kursa su profesori ECPD Univerziteta za mir i Univerziteta u Bradfordu u Velikoj Britaniji: Prof. Dr Jyoti Majumdar, Prof. Dr John Weiss, autori metodologije Svetske banke za evaluaciju projekata i Prof. dr Miodrag Ivanović, Univerzitet Hertforshire, Velika Britanija.

REGISTRACIJA - PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU 2015 (.pdf)

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes