ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR LASEROTERAPIJA - Banja Luka, 31. maj – 1. jun 2024. godine

 

 

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) ima čast da Vas obavesti da, u okviru ECPD međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti biomedicinskih i medicinskih nauka, organizuje

 

ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR

LASEROTERAPIJA

(Banja Luka, 31. maj – 1. jun 2024. godine)

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da uzmete učešće u radu ECPD Međunarodnog specijalističkog seminara „Laseroterapija“, koji će u saradnji sa Institutom za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović” biti održan u Banja Luci - na lokaciji Instituta u Banji Slatina.

Seminar je namenjen specijalističkoj obuci lekara, stomatologa i fizioterapeuta sa visokom zdravstvenom školom za korišćenje lasera male snage u terapijske svrhe. Nastavni plan obuhvata sledeće glavne teme:

·                  Fizičke karakteristike laserskog zraka

·                  Tipovi lasera

·                  Biološki efekti lasera

·                  Primena lasera male snage u medicini

·                  Primena lasera u fizikalnoj medicini, sportskoj medicini, dermatologiji, reumatologiji, stomatologiji, kod neuroloških oboljenja

·                  Tretman rana laserom

·                  Refleksoterapija i laseropunktura

·                  Upoznavanje sa tehnikom rada i praktična obuka za korišćenje lasera male snage

·                  Bioptron svetlosna terapija

Direktor Seminara je prof. dr Milica Lazović, profesor ECPD Univerziteta za mir UN i Državnog univerzitet u Novom Pazaru - Departman za rehabilitaciju. Nastavni program izvode istaknuti eksperti iz ove oblasti.

Program je od strane Zdravstvenog saveta Srbije akreditovan kao Nacionalni seminar 1. kategorije sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike. Akreditacioni broj Seminara je А-1-991/24.

 

Organizacija Seminara

Nastavni program Seminara obuhvata teorijska predavanja i praktičnu obuku za korišćenje lasera u terapijske svrhe.

ECPD obezbeđuje polaznicima Seminara odgovarajuću literaturu i nastavni materijal, potreban za efektivno praćenje nastave.

 

Certifikat

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i veština tokom Seminara, polaznici će dobiti međunarodno i nacionalno priznat Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

Prijava za učešće i kotizacija

Kotizacija za učešće u radu Seminara iznosi 250 EUR.

Prijavu, sa kopijom diplome dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, 11000 Beograd, telefon: +381 11 3246 041; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.ecpd.org.rs

 

 Program, Application Form, Accommodation

(.pdf – download and digitally fill out marked fields)

 

Program, aplikaciona forma, smeštaj

 (.pdf – preuzmite i digitalno popunite označena polja)

 

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes