New Materials, New Technologies and Robotics

 

***************************

NEUROCOMPUTING, Proceedings of the ECPD International Summer Computer School (1990), ECPD, Belgrade;

Sedmak, S., Sedmak, A., Ružić, D., (1992), RELIABILITY AND STRUCTURAL INTEGRITY OF ADVENCED MATERIALS, VOL. 1-2, ECPD, Beograd.

PROCEEDINGS – THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1995), Belgrade, ECPD;

      

***************************  

PROCEEDINGS – THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1996), ECPD, Belgrade;

PROCEEDINGS – THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1997), ECPD, Belgrade;

PROCEEDINGS – THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1998), ECPD, Belgrade;

         

***************************

EXPLOTATIVE CRACKS ON THE VESSELS AND TANKS UNDER THE PRESSURE, (1998), ECPD Belgrade;

 

***************************

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da će se javna odbrana master teze Marka Kovačevića pod naslovom „Kaizen i primena Kaizena u građevinarstvu na konkretnom primeru preduzeća: GP „Kovačević“ održati 23.12.2016. u 11,00h i magistarske teze Radmile Mihić pod naslovom „Unapređenje efikasnosti javnih investicija s posebnim osvrtom na javno-privatno partnerstvo u Republici Srpskoj“” održati 23.12.2016. u 13,00h u ECPD, Beograd, Terazije 41.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da će se javna odbrana doktorske disertacije dr Vladimira Njegomira pod naslovom „Teorijska i empirijska analiza međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva” održati 10.12.2016. u 12,00h u ECPD, Beograd, Terazije 41.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Thursday the 23rd. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia