ECPD MASTER AKADEMSKE STUDIJE IZ OBLASTI INTEGRATIVNOG – HOLISTIČKOG PRISTUPA ZDRAVLJU

 

Medicina se od svog početka zalagala za celovito posmatranje čoveka, prepoznajući bolest kao narušavanje harmonije (homeostaze), između tela, uma i duha. Još od vremena Hipokrata, medicina je tražila uzroke zdravstvenih problema u čovekovim mislima i osećanjima, stavovima i uverenjima, stanjima njegovog duha i duše. Takođe se zalagala za primenu prirodnih oblika lečenja, gde je lekar bio samo posrednik između prirode i čoveka.

Današnja medicina, nakon dužeg perioda materijalističkog redukcionizma, prepoznaje potrebu vraćanja svojoj izvornoj ulozi ostvarivanja jedinstva između materijalnih i energetskih i duhovnih aspekata čovekovog bića, tako važnih za poboljšanje i njegovog zdravlja i kvaliteta života.

Savremena nauka, sa novim saznanjima iz kvantne fizike, bioinformacione tehnologije i prirode psihosomatskih poremećaja, teži da integriše znanja iz ovih oblasti. Holistički pristup zdravlju kao filozofija, nauka i umetnost lečenja - isceljenja, ali i kao stil života, ponovo je aktuelan poslednjih decenija. Svi oblici tradicionalne - komplementarne medicine (kineska medicina sa akupunkturom, homeopatija, hiropraktika, kvantna medicina i druge) se oslanjaju na holistički pristup zdravlju i ne mogu se uspešno primenjivati bez razumevanja holističkog koncepta.

Evropski Centar za Mir i Razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Kragujevcu, Rekreativno-Banjskim centrom Vrnjačka Banja i četiri inostrana fakulteta: Life Univerzitet (Atlanta, USA), Long Island Univerzitet (Bruklin, USA), VAMK Univerzitet (Finska) i Alma Mater Europea (Maribor, Slovenija), organizuje prvi Master program iz Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju.

Cilj programa je da pruži teoretska i praktična znanja za bolje razumevanje Integrativnog – Holističkog pristupa zdravlju. Program je namenjen lekarima i zdrastvenim radnicima sa visokom stručnom spremom.

Trajanjeprograma je dva semestra odnosno 300 časova, sa ukupno 60 ECTS.

Predmeti koji će se izučavati su sledeći:

·      Principi holističkog pristupa zdravlju

·       METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U ZDRAVSTVU

·       MEDICINSKA ETIKA U INTEGRATIVNOJ MEDICINI

·       Principi psihosomatske medicine

·       Principi kvantno-informacione medicine sa akupunkturologijom

·      Principi energetske medicine

·      Principi hiropraktike I REIKIJA

·      KINESKA MEDICINA I AKUPUNKTURA

·      LEKOVITO BILJE, FITOTERAPIJA I AROMATERAPIJA

·      Principi homeopatije

Školarina iznosi 1500 EUR (u dinarskoj protiv vrednosti). Broj polaznika je ograničen na maksimum 30 polaznika. Program je akreditovan u Srbiji, a ima i međunarodnu akreditaciju, tako da će po završetku programa, polaznici dobiti međunarodno priznatu Diplomu.

Nastava će se odvijati tokom 20 vikenda (subota-nedelja). U nastavi učestvuje veliki broj eminentnih domaćih i stranih predavača.

Studije počinju 27. oktobra 2017. godine

 

 

Za dodatne informacije možete se obratiti ECPD na adresu: Terazije 41, Beograd,
tel: +381 11 3246-041 (042 – 045); e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Aleksandre Plazinić pod naslovom „The European Union Accession Negotiations with Serbia – the Role of Communication Strategy“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 11.10.2017. godine.
Tab content 2

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Friday the 20th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia