Bivši zamenik šefa CIA za Balkan: Diplomatama nije posao da naređuju - RTS 03.11.2016.

 

Bivši zamenik šefa CIA za Balkan: Diplomatama nije posao da naređuju

 

www.rts.rs

 

Bivše diplomate po pravilu otvorenije govore o očekivanjima svojih zemalja od zemlje u kojoj službuju. Više govore i o izazovima i preprekama. U Beogradu je tokom proteklog vikenda održan skup na kojem se otvoreno razgovaralo o evrointegracijama, dilemi Zapad–Istok, NATO-u.

 Izvor: RTS

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2511064/bivsi-sef-cia-za-balkan-diplomatama-nije-posao-da-naredjuju.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Jete Rukiqi pod naslovom „International Organizations and Their Role in the Western Balkans: Key Study Kosovo“ i doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Fazli Mehmet Gökgöza pod naslovom „The Process of Interest Representation in Brussels: Lobbying for Turkish RTDI Interests” stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da će se javna odbrana master teze Marka Kovačevića pod naslovom „Kaizen i primena Kaizena u građevinarstvu na konkretnom primeru preduzeća: GP „Kovačević“ održati 23.12.2016. u 11,00h i magistarske teze Radmile Mihić pod naslovom „Unapređenje efikasnosti javnih investicija s posebnim osvrtom na javno-privatno partnerstvo u Republici Srpskoj“” održati 23.12.2016. u 13,00h u ECPD, Beograd, Terazije 41.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Monday the 27th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia