Bivši zamenik šefa CIA za Balkan: Diplomatama nije posao da naređuju - RTS 03.11.2016.

 

Bivši zamenik šefa CIA za Balkan: Diplomatama nije posao da naređuju

 

www.rts.rs

 

Bivše diplomate po pravilu otvorenije govore o očekivanjima svojih zemalja od zemlje u kojoj službuju. Više govore i o izazovima i preprekama. U Beogradu je tokom proteklog vikenda održan skup na kojem se otvoreno razgovaralo o evrointegracijama, dilemi Zapad–Istok, NATO-u.

 Izvor: RTS

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2511064/bivsi-sef-cia-za-balkan-diplomatama-nije-posao-da-naredjuju.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorske disertacije i Izveštaji o oceni disertacija Aleksandra Plavšina pod naslovom „Uticaj aktuelne ekonomske diplomatije Republike Srbije na izvoz i strane investicije i njeno moguće unapređenje“; Aleksandra Weisnera pod naslovom „Primarna i sekundarna prevencija oružanog nasilja adolescenata u Srbiji“ i Novaka Lučića pod naslovom „Analiza i ocjena stranih direktnih investicija u Makedoniji sa projekcijama dugoročnog razvoja“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 12.9.2017. godine.
Tab content 2

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Monday the 25th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia