Bivši zamenik šefa CIA za Balkan: Diplomatama nije posao da naređuju - RTS 03.11.2016.

 

Bivši zamenik šefa CIA za Balkan: Diplomatama nije posao da naređuju

 

www.rts.rs

 

Bivše diplomate po pravilu otvorenije govore o očekivanjima svojih zemalja od zemlje u kojoj službuju. Više govore i o izazovima i preprekama. U Beogradu je tokom proteklog vikenda održan skup na kojem se otvoreno razgovaralo o evrointegracijama, dilemi Zapad–Istok, NATO-u.

 Izvor: RTS

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/2511064/bivsi-sef-cia-za-balkan-diplomatama-nije-posao-da-naredjuju.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Mensura Ferhatovića pod naslovom „Optimizacija materijala i opreme u vatrogastvu sa ciljem očuvanja operativne sposobnosti vatrogasaca“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 19. aprila 2017.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Marine Bisenić pod naslovom „Upravljanje rizicima finansiranja malih i srednjih preduzeća Republike Srbije u krizi“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Wednesday the 26th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia