Uspešno održan II ECPD MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM KONTROVERZE U INFERTILITETU I PERINATOLOGIJI - Vrdnik, 16–17. jun 2018. − Etno kompleks Vrdnička kula

 

PROGRAM

II ECPD MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

KONTROVERZE U INFERTILITETU
I PERINATOLOGIJI

(Vrdnik, 16–17. jun 2018. − Etno kompleks Vrdnička kula)

 


Drugi Međunarodni simpozijum „Kontroverze u infertilitetu i perinatologiji“ koji je organizovao Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija nacija i Međunarodni centar za Integrativnu medicinu iz Beograda, uspešno je održan 16 i 17. juna u Vrdniku (Etno kompleks Vrdnička kula)

Ovaj značajan međunarodni Simpozijum predstavljao je nov i originalan format kontinuirane edukacije, sa posebnim i specifičnim ciljevima i metodologijom, a sada već i tradicijom održavanja u Etno selu Vrdnička kula u junu mesecu svake godine. Edukativne aktivnosti Simpozijuma obuhvatile su širok dijapazon aktuelnih tema, počev od upoznavanja šireg auditorijuma sa osnovama reproduktivne medicine i reproduktivnog zdravlja, do usko specijalizovanih tema, koje se odnose na najdelikatnije kontroverze iz oblasti infertiliteta i perinatologije sa kojima se predavači i učesnici suočavaju u svakodnevnom kliničkom radu.

Metodologija Simpozijuma obuhvatila je teorijska predavanja i demonstracije kliničkih veština u vidu panel diskusija sistematizovanih u sesije, koje su predstavljale logične i kliničke celine, a svaka ponaosob bila je posvećena jednom od vodećih pitanja u savremenim dostignućima reproduktivne medicine, vantelesne oplodnje, perinatologije i perinatalne psihijatrije.

Glavne teme Simpozijuma su bile:

·        Kada, zašto i za koga vantelesna oplodnja

·        Budućnost vantelesne oplodnje

·        Izazovi u perinatalnoj psihijatriji

·        Etičke i pravne dileme u prekidima trudnoće

O ovim temama su govorili istaknuti eksperti iz zemlje i inostranstva: prof. dr Vesna Kopitović, šef edukacionog tima Simpozijuma, prof. dr Martin Hans Imhof (Vienna General Hospital AKH, Austria), prof. dr Mila Goldner Vukov (Kraljevski koledž Australije), prof. dr Ana Mitrović, prof. dr Aleksandra Trninić Pjević, prof. dr Artur Bjelica, prof. dr Aleksandra Kapamadžija, prof. dr Dinka Pavičić Baldani, prof. dr Olivera Kontić, prof. dr Dejan Filimanović i drugi eminentni stručnjaci.

Učesnici Simpozijuma dobili su međunarodno validni Certifikat ECPD. Isto tako, Simpozijum „Kontroverze u infertilitetu i perinatologiji“, akredirovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa najvišim brojem poena za ovakav tip internacionalnog simpozijuma.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes