XX JUBILARNA ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA - MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA, Miločer, 29. jun – 3. jul 2015

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje

 

XX JUBILARNU ECPD MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU

MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA

SA GLAVNOM TEMOM

SISTEM INTEGRISANE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE –

IZAZOV ZA ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

(Miločer, 29. jun – 3. jul 2015.)

 

 

Ovogodišnja dvadeseta jubilarna ECPD Međunarodna letnja škola menadžmenta u zdravstvenim institucijama nastavlja kontinuitet aktuelnih tema u oblasti zdravstvenog menadžmenta i produžava tradiciju okupljanja zdravstvenih menadžera i drugih donosioca odluka u sistemima zdravstvene zaštite u regionu Jugoistočne Evrope.

 

 

Koncept integrisane zdravstvene zaštite, iako uspostavljen osamdesetih godina prošlog veka, ponovo je aktuelizovan i privlači interesovanje različitih nivoa stručne i naučne javnosti. Rastući zahtevi za zdravstvenom zaštitom, postavljanje pacijenta u centar sistema, postepeno personalizovanje medicinskih tretmana, ali i suočavanje sa merama štednje i ograničenjem resursa činjenice su koje integrisani sistem zdravstvene zaštite postavljaju kao ozbiljan izazov pred svakog zdravstvenog menadžera.

 

S obzirom na složenost teme, program XX ECPD Međunarodne letenje škole menadžmenta u zdravstvenim institucijama sveobuhvatno će otvoriti širok dijapazon tema počev od integrisanog pristupa u kreiranju zdravstvene politike i strategija, preko vertikalnog i horizontalnog povezivanja nivoa zdravstvene zaštite, modernizacije pristupa u samim zdravstvenim ustanovama do pitanja obima zdravstvenih usluga u okviru sistema integrisane zdravstvene zaštite.

 

REGISTRACIJA - MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA 2015 (.pdf)

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Mensura Ferhatovića pod naslovom „Optimizacija materijala i opreme u vatrogastvu sa ciljem očuvanja operativne sposobnosti vatrogasaca“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 19. aprila 2017.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Marine Bisenić pod naslovom „Upravljanje rizicima finansiranja malih i srednjih preduzeća Republike Srbije u krizi“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Wednesday the 26th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia