XX JUBILARNA ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA - MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA, Miločer, 29. jun – 3. jul 2015

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje

 

XX JUBILARNU ECPD MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU

MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA

SA GLAVNOM TEMOM

SISTEM INTEGRISANE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE –

IZAZOV ZA ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

(Miločer, 29. jun – 3. jul 2015.)

 

 

Ovogodišnja dvadeseta jubilarna ECPD Međunarodna letnja škola menadžmenta u zdravstvenim institucijama nastavlja kontinuitet aktuelnih tema u oblasti zdravstvenog menadžmenta i produžava tradiciju okupljanja zdravstvenih menadžera i drugih donosioca odluka u sistemima zdravstvene zaštite u regionu Jugoistočne Evrope.

 

 

Koncept integrisane zdravstvene zaštite, iako uspostavljen osamdesetih godina prošlog veka, ponovo je aktuelizovan i privlači interesovanje različitih nivoa stručne i naučne javnosti. Rastući zahtevi za zdravstvenom zaštitom, postavljanje pacijenta u centar sistema, postepeno personalizovanje medicinskih tretmana, ali i suočavanje sa merama štednje i ograničenjem resursa činjenice su koje integrisani sistem zdravstvene zaštite postavljaju kao ozbiljan izazov pred svakog zdravstvenog menadžera.

 

S obzirom na složenost teme, program XX ECPD Međunarodne letenje škole menadžmenta u zdravstvenim institucijama sveobuhvatno će otvoriti širok dijapazon tema počev od integrisanog pristupa u kreiranju zdravstvene politike i strategija, preko vertikalnog i horizontalnog povezivanja nivoa zdravstvene zaštite, modernizacije pristupa u samim zdravstvenim ustanovama do pitanja obima zdravstvenih usluga u okviru sistema integrisane zdravstvene zaštite.

 

REGISTRACIJA - MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA 2015 (.pdf)

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Jete Rukiqi pod naslovom „International Organizations and Their Role in the Western Balkans: Key Study Kosovo“ i doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Fazli Mehmet Gökgöza pod naslovom „The Process of Interest Representation in Brussels: Lobbying for Turkish RTDI Interests” stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da će se javna odbrana master teze Marka Kovačevića pod naslovom „Kaizen i primena Kaizena u građevinarstvu na konkretnom primeru preduzeća: GP „Kovačević“ održati 23.12.2016. u 11,00h i magistarske teze Radmile Mihić pod naslovom „Unapređenje efikasnosti javnih investicija s posebnim osvrtom na javno-privatno partnerstvo u Republici Srpskoj“” održati 23.12.2016. u 13,00h u ECPD, Beograd, Terazije 41.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Monday the 27th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia