VI ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA - PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA, Miločer, 6 - 10 jul 2015

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje

 

VI ECPD MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU

PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

SA GLAVNOM TEMOM

IZAZOVI U ZAŠTITI REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA BALKANA

(Miločer, 6 - 10. jul 2015.)

 

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da učestvujete u radu ovogodišnje VI ECPD Međunarodne letnje škole „Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja” (nadalje: Škola) sa glavnom temom „Izazovi u zaštiti reproduktivnog zdravlja stanovništva Balkana”.

 

Očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja ima poseban značaj za svako društvo, a posebno ono koje karakteriše nizak natalitet. Zbog toga su mere za unapređenje reproduktivnog zdravlja adolescenata, za zdravo materinstvo i rešavanje problema neplodnosti važni elementi strateškog delovanja u cilju dostizanja proste zamene generacija. Posebno je značajna uloga pojedinih ministarstava – zdravlja i socijalne zaštite, kulture, prosvete i sporta. Zaštita reproduktivnog zdravlja je naročito važna u onim sredinama čiji reproduktivni model ima i savremene i tradicionalne elemente, u kojima je rano stupanje u seksualne odnose i odlaganje rađanja dece realnost, kao i oslanjanje na neefikasnu kontracepciju i široku primenu namernog prekida trudnoće.

 

Polazeći od činjenice da je multisektorski pristup zaštiti reproduktivnog zdravlja najefikasniji, program Škole je koncipiran tako da polaznici mogu biti lekari (porodične medicine, ginekolozi, pedijatri i drugi specijalisti), prosvetni radnici, socijalni radnici i drugi profili stručnjaka angažovanih u ovoj oblasti.

 

REGISTRACIJA - IZAZOVI U ZAŠTITI REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA BALKANA 2015 (.pdf)

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorske disertacije i Izveštaji o oceni disertacija Aleksandra Plavšina pod naslovom „Uticaj aktuelne ekonomske diplomatije Republike Srbije na izvoz i strane investicije i njeno moguće unapređenje“; Aleksandra Weisnera pod naslovom „Primarna i sekundarna prevencija oružanog nasilja adolescenata u Srbiji“ i Novaka Lučića pod naslovom „Analiza i ocjena stranih direktnih investicija u Makedoniji sa projekcijama dugoročnog razvoja“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 12.9.2017. godine.
Tab content 2

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Monday the 25th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia