VII ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA Miločer, 6 – 10 jul 2015

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN),  Svetskom federacijom za srce (WHF) i Evropskom asocijacijom za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR), organizuje

 

VII ECPD MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU

O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA

SA GLAVNOM TEMOM

KONTROLA FAKTORA RIZIKA, DIJAGNOSTIKA I

TRETMAN KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

(Miločer, 6. – 10. jul 2015.)

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da učestvujete u radu VII ECPD Međunarodne letnje škole o kardiovaskularnim bolestima (nadalje: Škola).

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) već tradicionalno organizuje ovu letnju Školu sa ciljem da unapredi znanje pružalaca usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalista kardiologije i drugih specijalnosti u oblasti najnovijih tehnoloških i naučnih dostignuća, smernica za prevenciju i lečenje kardiovaskularnih bolesti. Tokom jednonedeljnog Programa razmatraće se najnovija istraživanja, tehnološka dostignuća, studije slučaja, kao i smernice i savremene mogućnosti prevencije, ranog otkrivanja i tretmana kardiovaskularnih bolesti. Škola je namenjena lekarima primarne zdravstvene zaštite i specijalistima (kardiolozi, endrokrinolozi, internisti, pedijatri i drugi).

 

Kodirektori Škole su prof. dr Nathan D. Wong, Univerzitet Kalifornija, Irvine, SAD i akademik prof. dr Miodrag Ostojić, SANU, Beograd. Generalni sekretar Škole je prof. dr Duško Vulić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci.

 

 

Škola je akreditovana od strane European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) sa 23 boda KME za učesnike.

 

Neophodnost i opravdanost ove edukacije potvrđuje činjenica da, uprkos smernicama za lečenje akutnog koronarnog sindroma, srčane slabosti, atrijalne fibrilacije i prevencije kardiovaskularnih bolesti, mnogi pacijenti, posebno u regionu Jugoistočne Evrope, ostaju neadekvatno tretirani kada je reč o faktorima rizika akutnog koronarnog sindroma, srčanoj slabosti ili atrijalnoj fibrilaciji i pridržavanje tretmana nije optimalno. Najnovija istraživanja iz EUROSPIRE III i EUROASPIRE IV pokazuju da mnoge osobe sa preegzistirajućom koronarnom bolešću nisu na preporučenoj terapiji i postaju značajne razlike u obrascima tretmana između regiona, čak i u okviru ograničenih geografskih regiona kao što je region Jugoistočne Evrope. Podaci često pokazuju da i pored toga što tretman individualnih faktora rizika može biti adekvatan, kombinovani tretman i postignuti cilj kod multiplih faktora rizika, kao što su LDL-C, krvni pritisak i nivo Alc zajedno sa dijabetesom, često je nedovoljan i zahteva implementaciju sistemskih napora usmerenih na sve faktore rizika u primarnoj i u sekundarnoj prevenciji.

 

REGISTRACIJA - KONTROLA FAKTORA RIZIKA, DIJAGNOSTIKA I TRETMAN KARDIOVASKULARNIH BOLESTI 2015 (.pdf)

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Mensura Ferhatovića pod naslovom „Optimizacija materijala i opreme u vatrogastvu sa ciljem očuvanja operativne sposobnosti vatrogasaca“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 19. aprila 2017.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Marine Bisenić pod naslovom „Upravljanje rizicima finansiranja malih i srednjih preduzeća Republike Srbije u krizi“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Wednesday the 26th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia