II ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE, Brioni, 18 – 19 septembar 2015

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje

 

II ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU

FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI

U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE

(Brioni, 18. – 19. septembar 2015.)

 

Uvažavajući sve značajniju ulogu farmakoekonomije i farmakoekonomske analize u procesu donošenja odluka, kao i još uvek nedovoljno razvijene resurse u ovoj multidisciplinarnoj oblasti u zdravstvenim sistemima Jugoistočne Evrope, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija pokrenuo je inicijativu za održavanje serije regionalnih konferencija, okruglih stolova i sastanaka u zemljama u regionu za donosioce ključnih odluka u cilju unapređenja i jačanja kapaciteta u ovoj oblasti.

 

Konferencijom će predsedavati prof. dr Klaus-Dirk Henke, Šef Katedre javnih finansija i zdravstvene ekonomije Instituta za ekonomiju i privredno pravo na Tehničkom univerzitetu u Berlinu.

 

REGISTRACIJA - FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE 2015 (.pdf)

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorske disertacije i Izveštaji o oceni disertacija Aleksandra Plavšina pod naslovom „Uticaj aktuelne ekonomske diplomatije Republike Srbije na izvoz i strane investicije i njeno moguće unapređenje“; Aleksandra Weisnera pod naslovom „Primarna i sekundarna prevencija oružanog nasilja adolescenata u Srbiji“ i Novaka Lučića pod naslovom „Analiza i ocjena stranih direktnih investicija u Makedoniji sa projekcijama dugoročnog razvoja“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 12.9.2017. godine.
Tab content 2

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Monday the 25th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia