II ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE, Brioni, 18 – 19 septembar 2015

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje

 

II ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU

FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI

U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE

(Brioni, 18. – 19. septembar 2015.)

 

Uvažavajući sve značajniju ulogu farmakoekonomije i farmakoekonomske analize u procesu donošenja odluka, kao i još uvek nedovoljno razvijene resurse u ovoj multidisciplinarnoj oblasti u zdravstvenim sistemima Jugoistočne Evrope, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija pokrenuo je inicijativu za održavanje serije regionalnih konferencija, okruglih stolova i sastanaka u zemljama u regionu za donosioce ključnih odluka u cilju unapređenja i jačanja kapaciteta u ovoj oblasti.

 

Konferencijom će predsedavati prof. dr Klaus-Dirk Henke, Šef Katedre javnih finansija i zdravstvene ekonomije Instituta za ekonomiju i privredno pravo na Tehničkom univerzitetu u Berlinu.

 

REGISTRACIJA - FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE 2015 (.pdf)

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Mensura Ferhatovića pod naslovom „Optimizacija materijala i opreme u vatrogastvu sa ciljem očuvanja operativne sposobnosti vatrogasaca“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 19. aprila 2017.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Marine Bisenić pod naslovom „Upravljanje rizicima finansiranja malih i srednjih preduzeća Republike Srbije u krizi“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Tuesday the 25th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia