II ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE, Brioni, 18 – 19 septembar 2015

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje

 

II ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU

FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI

U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE

(Brioni, 18. – 19. septembar 2015.)

 

Uvažavajući sve značajniju ulogu farmakoekonomije i farmakoekonomske analize u procesu donošenja odluka, kao i još uvek nedovoljno razvijene resurse u ovoj multidisciplinarnoj oblasti u zdravstvenim sistemima Jugoistočne Evrope, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija pokrenuo je inicijativu za održavanje serije regionalnih konferencija, okruglih stolova i sastanaka u zemljama u regionu za donosioce ključnih odluka u cilju unapređenja i jačanja kapaciteta u ovoj oblasti.

 

Konferencijom će predsedavati prof. dr Klaus-Dirk Henke, Šef Katedre javnih finansija i zdravstvene ekonomije Instituta za ekonomiju i privredno pravo na Tehničkom univerzitetu u Berlinu.

 

REGISTRACIJA - FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE 2015 (.pdf)

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Jete Rukiqi pod naslovom „International Organizations and Their Role in the Western Balkans: Key Study Kosovo“ i doktorska disertacija i Izveštaj o oceni disertacije Fazli Mehmet Gökgöza pod naslovom „The Process of Interest Representation in Brussels: Lobbying for Turkish RTDI Interests” stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da će se javna odbrana master teze Marka Kovačevića pod naslovom „Kaizen i primena Kaizena u građevinarstvu na konkretnom primeru preduzeća: GP „Kovačević“ održati 23.12.2016. u 11,00h i magistarske teze Radmile Mihić pod naslovom „Unapređenje efikasnosti javnih investicija s posebnim osvrtom na javno-privatno partnerstvo u Republici Srpskoj“” održati 23.12.2016. u 13,00h u ECPD, Beograd, Terazije 41.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Monday the 27th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia