New Materials, New Technologies and Robotics

 

***************************

NEUROCOMPUTING, Proceedings of the ECPD International Summer Computer School (1990), ECPD, Belgrade;

Sedmak, S., Sedmak, A., Ružić, D., (1992), RELIABILITY AND STRUCTURAL INTEGRITY OF ADVENCED MATERIALS, VOL. 1-2, ECPD, Beograd.

PROCEEDINGS – THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1995), Belgrade, ECPD;

      

***************************  

PROCEEDINGS – THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1996), ECPD, Belgrade;

PROCEEDINGS – THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1997), ECPD, Belgrade;

PROCEEDINGS – THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED ROBOTICS, INTELLIGENT AUTOMATION AND ACTIVE SYSTEMS, (1998), ECPD, Belgrade;

         

***************************

EXPLOTATIVE CRACKS ON THE VESSELS AND TANKS UNDER THE PRESSURE, (1998), ECPD Belgrade;

 

***************************

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Nebojše Zavišina pod naslovom „Strategija novih korišćenja prirodnih resursa planine Kosmaj i njene podgore“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 26.9.2017. godine.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su doktorske disertacije i Izveštaji o oceni disertacija Aleksandra Plavšina pod naslovom „Uticaj aktuelne ekonomske diplomatije Republike Srbije na izvoz i strane investicije i njeno moguće unapređenje“; Aleksandra Weisnera pod naslovom „Primarna i sekundarna prevencija oružanog nasilja adolescenata u Srbiji“ i Novaka Lučića pod naslovom „Analiza i ocjena stranih direktnih investicija u Makedoniji sa projekcijama dugoročnog razvoja“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 12.9.2017. godine.

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Tuesday the 26th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia