Events / Announcement

ECPD News -

STUDIES

Izveštaj - IX ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA KAO BITAN FAKTOR PRONATALITETNE POLITIKE - Beograd, 6 - 8. decembar 2018

 

IX ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA

PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA KAO BITAN FAKTOR
PRONATALITETNE POLITIKE

(Beograd, 6 - 8. decembar 2018)

 

U organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u Beogradu je od 6. do 8. decembra 2018. godine održana IX ECPD Međunarodna škola o promociji i zdravstvenoj zaštiti reproduktivnog zdravlja. Ko-direktori Škole su bili prof. dr Nenad Babić, dugogodišnji Nacionalni koordinator za reproduktivno zdravlje Republike Srpske i prof. dr Vesna Kopitović, profesor ECPD UPUN.

Uvodno izlaganje održala je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Ministarka u Vladi Republike Srbije, zadužena za demografiju i populacionu politiku. U nastavi su učestvovali i prof. dr Mila Goldner Vukov, član Kraljevskog Psihijatrijskog Koledža Australije i Novog Zelanda, prof. dr Jovan Marić, Medicinski fakultet u Beogradu, prof. dr Nebojša Kavarić, Regionalni koordinator za zdravstvene i ekološke studije ECPD, Podgorica, dr sci. Katarina Sedlecki, savetnik u Republičkom centru za planiranje porodice i drugi.

ECPD Univerziteta za mir UN realizovao je ovu Školu u nastavku uspešne višegodišnje saradnje sa Ministarstvima zdravlja Republike Srbije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope.

Prof. dr Negoslav Ostojić, Izvršni direktor ECPD, istakao je da očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja ima poseban značaj za svako društvo, a posebno ono koje karakteriše nizak natalitet. Zbog toga su mere za unapređenje reproduktivnog zdravlja i rešavanje problema nataliteta važni elementi strateškog delovanja svake zemlje.

Program je obuhvatio sledeće glavne teme:

Reproduktivno zdravlje stanovništva u zemljama Jugoistočne Evrope

Psihološka cena roditeljstva - porodica između roditeljstva i partnerstva

Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja kao faktor pronatalitetne politike - rezultati projekta

Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i promocija mera pronatalitetne politike

Uticaj vantelesne oplodnje na pronatalitetnu politiku

Neki od in(direktnih) uticaja na humanu reprodukciju - istorijski, psihološki i ekonomski aspekti

Empatija kao psihološki aspekt reproduktivnog zdravlja i druge aktuelne teme.

Polazeći od činjenice da je multisektorski pristup zaštiti reproduktivnog zdravlja najefikasniji, program Škole je koncipiran tako da polaznici mogu biti lekari (porodične medicine, ginekolozi, pedijatri i drugi specijalisti), prosvetni radnici, socijalni radnici i drugi stručnjaci angažovani u ovoj oblasti.

Na osnovu učešća u nastavi i znanja i veština stečenih tokom rada Škole, polaznici su dobili međunarodni Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir UN.

 

Announcement

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes